"Göbek dansı" adının kökeni, Fransızca Danse du ventre'den gelir.

Sol Bloom'un 1893'te Chicago'daki Dünya Fuarı'nın dansçıları için İngilizce oryantal dans terimini kullanan ilk kişi olduğu söylenir. Bu dansa genellikle “oryantal dans” ve bazen de raks sharqi denir.

Bazılarına göre, günümüzde pek çok kişinin oryantal dansı olarak adlandırdığı dans formu son derece eskidir ve 6000 yıl öncesine kadar, kadınların doğurganlığını sihirli bir şey olarak kutlamak için kadınsı bir tanrıya tapan bazı pagan toplumlarda izlerine rastlanabilir.

Bugün oryantal dans dediğimiz şey, Türkiye ve Mısır'dan gelen özel bir dans türü gibi görünmektedir.

Bazıları oryantal dansın belirli hareketlerine bakarak Hindistan'dan gelen bir etkinin olabileceğini söylüyor. Gerçekten de kafa kaydırma gibi bazı hareketler hem Hint dansında hem de göbek dansında bulunur.

Türkiye'de geleneksel olarak kadınlar kadar erkekler de göbek dansı yaparlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlar, erkek ve kadın dansçıları birlikleri çalıştırmıştır.

Bu dans formu, Ortadoğu'da eski zamanlardan beri bir sosyal dans türüdür. Genellikle kadınlar sosyalleşmek için bir araya geldiklerinde oryantal dans ederler.

Güney Gümüş Dans ve Sanat Kursu

Dans ve Sanatı Birleştiriyoruz