Modern Dans; Halk, etnik , dini, sosyal ve kültürel unsurları içinde barındıran teatral dans türüdür. 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Klasik balenin reddedilmesi veya baleye karşı bir isyan olarak geliştirildiği ve kültürel faktörler gibi sosyal kaygıları ifade etmenin bir yolu olarak kabul edilmiştir.

Isadora Duncan , Maud Allan, Loie Fuller gibi modern dans sanatçıları estetik veya serbest dans olarak adlandırılan yeni formlara ve uygulamalara öncülük etmişlerdir. Bu dansçılar balenin katı hareketlerden oluşan sistemini göz ardı ettiler ve daha fazla hareket özgürlüğü arayışında korse ve bale ayakkabılarını giymeyi bıraktılar.

20. yüzyıl boyunca sosyopolitik kaygılar, önemli tarihi olaylar ve diğer sanat biçimlerinin gelişimi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da modern dansın sürekli gelişimine katkıda bulundu. 1960’lara geçerken önceki dans formlarına ve sosyal değişikliklere bir yanıt olarak dansla ilgili yeni fikirler ortaya çıkmaya başladı. Sonunda post modern dans sanatçıları modern dansın biçimciliğini reddedecek ve performans sanatı , temaslı doğaçlama, serbest bırakma tekniği ve doğaçlama gibi unsurları benimseyeceklerdi.

Amerikan Modern Dansı 3 döneme ayrılabilir. Isadora Duncan, Loie Fuller, Ted Shawn ve Eleanor King’in çalışmalarıyla karakterize edilen erken modern dönemde (1880-1920) sanatsal uygulama kökten değişti , farklı modern teknikleri yeni yeni çıkmaya başlamıştır. Merkezi modern dönemde ise (1923-1946) koreograflar Martha Graham, Doris Humphrey, Katherina Dunham, Charles Weidman ve Lester Horton belirgin bir şekilde Amerikan hareket stilleri ve hareket dağarcığı geliştirerek açıkça tanımlanmış, tanınabilir dans eğitim sistemleri geliştirdiler. Geç modern dans döneminde ise (1946-1957) Jose Limon, Pearl Primus, Merce Cunningham, Talley Beatty, Erick Hawkins, Anna Sokolow, Anna Halprin ve Paul Taylor açık soyutlama ve avangart hareketleri tanıtıp post modern dansın yolunu açtılar.

Modern dans sonraki her nesil katılımcı dansçılarla birlikte gelişti. Stiller ve teknikler gibi sanatsal içerikte bir koreograftan diğerine değişti ve gelişti. Graham ve Horton gibi sanatçılar merkezi modern dönemde hala dünya çapında öğretilen teknikler geliştirdiler ve bugün çok sayıda başka modern dans türü vardır.

Güney Gümüş Dans ve Sanat Kursu

Dans ve Sanatı Birleştiriyoruz